Maganismi Oy

Meganismi Oy on kaarinalainen suunnittelutoimisto.

Toimenkuvaamme kuuluu vaativa mekaniikkasuunnittelu osana asiakkaan tuotekehitysprosessia. Käytössämme on Pro/Engineer(Creo)-ohjelmisto, jolla toteutetaan asiakasprojektit luonnoksista tuotannon käynnistämiseen tarvittaviin 3d-malleihin ja dokumenttehin.  Visualisointi ja animaatiot tehdään tarpeen mukaan ja lopullisten valmistusmenetelmien valinnassa auttaa laaja kokemus eri teollisuudenalojen projekteista.

Kaikessa suunnittelussa päätavoite on aikaansaada robusti lopputuote, joka on mekaanisesti kestävä, ja materiaaleiltaan käyttöolosuhteisiin soveltuva. Myös muotoilu, käytettävyys  ja valmistettavuus ovat tuotteiden hallitsevia vaatimuksia ensimmäisestä luonnoksesta lähtien. Suunnittelu ja toiminnallisuuden simulointi tehdään alusta alkaen 3D-ympäristössä, jolloin uuden tai modifioidun tuotteen valmistukseen tarvittava aika on lyhyt.
Meganismi Oy  -  Asianajajankatu 2  -  20780 Kaarina  -  tatu.aarnio@meganismi.fi  -  +358452064040